Occush SER
SER

ENG
ENG

 


АКТИВНОСТ 5

ОБУКА РАДНИКА

ОБУКА РАДНИКА - KOPEX МИН, НИШ (20.02. - 22.02.2013.)

ОБУКА РАДНИКА - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, НИШ (07.12.2012.)

       
 

Никола Секуловић, Срђан Јовковић

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

       
  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРИ ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА
       
 

Александра Боричић, Дејан Благојевић,
Биљана Милутибовић, Наташа Богдановић

ПРАКТИКУМ
МЕРЕЊЕ ПАРАМЕТАРА РАДНЕ СРЕДИНЕ

       

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш