Occush SER
SER

ENG
ENG

 

АКТИВНОСТ 8

ДИСЕМИНАЦИЈА ПРОЈЕКТА

diseminacija

 

Семинар - Округли сто "Свест о безбедности и здравље на раду" - Нови Сад 24.04.2013. год.

Трибина 3 - Ниш 28.02. - 01.03. 2013. год.

Трибина 2 - Нови Сад 01.11. - 02.11.2012. год.

Трибина 1- Ужице 20.06. - 22.06.2012. год.

 

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш