Occush SER
SER

ENG
ENG

 

ЛИОН

          У оквиру Темпус IV циклуса и пројекта OSH 158781, у периоду од 04. - 09.09.2010. обављена је студијска посета Националном Институту примењених Наука, INSA Лион, Француска, који је један од партнера на пројекту.
          Чланови тима из Србије, који је реализовао били су: ВТШ Нови Сад, Божо Николић, директор, Љиљана Ружић Димитријевић - помоћник директора за питања наставе и Звонимир Букта, шеф машинског одсека као и кординатор овог пројекта Матија Сокола. Представници ВТШ из Ниша били су Дејан Благојевић, директор и Александра Боричић, шеф студијског програма Индустријско инжењерство. Представник ВТШ из Ужица био је Стјепан Панић.
          Програм посете је усагласен крајем авугуста месеца и није било примедби на његов садржај. Наш домаћин био је г-дин Eric Bidaux представник INSE и један од страних координатора на пројекту.
          Циљ посете била је анализа досадашњих резултата и активности на пројекту, као и упознавање са специфичностима рада у лабораторијама у оквиру партенрске институције.
Радни део посете започео је у понедељак 06.09.2010. састанком са г-дином Bidaux где су анализирани досадашњи резултати пројекта. Г-дин Сокола је дао исцрпан извештај о досадашњим активностима, предочио је резултате и известио о извршеном прелиминарном мониторингу партнера из Србије од стране представника ТЕМПУС Србије. Посебна пажња је посвећена спроведеним анкетама, броју анкетираних студената, контактима са привредом као и роковима. Посебно интересовање г-дин Bidaux је исказао по питању општег стања безбедности на раду у Србији. Договорено је да се рок за активност 1.1 продужи за још два месеца. Доста времена у разговорима је посвећено спрвођењу активности 2.3 која се односи на припреме БЗНР модула за за струковне Bachelor програме инжењера и технолога. Представници партнера из Србије су појединачно дали извештај о броју тема које су запослени у њиховим установама предложили и реализовали или који су у поступку реализације. Поново је постављено питање рецензије као и учешћа представника привреде у овим активностима са консултантског становишта. Још једном је наглашен циљ да крајња групе слушалаца, радници студенти, инструктори, инструктори највишег нивоа као и друга стручна лица обогатили своја знања у циљу што безеднијег рада, односно формирању бољег система безбедности и здравља на раду и квалитетнијем образовном систему уз поштовање његових вредности.
          Затим је дат кратак извештај о саветовању одржаном у Великој Плану 12. - 13.05. ове године и представљене су публикације издате као резултат саветовања.
          Представљена је WEB презентација посвећена самом пројекту креирана од стране партнера из Новог Сада.
          Дотакнута је и тема активности 7, 7.1, 7.2 и 7.3 и разматрани су резултати сличних активности на друге теме у окружењу.
          Наглашено је да би се већ могло почети са припремама за први званични извештај Бриселу који смо дужни да поднесемо јуна следеће године.
Констатовано је да већих проблема у оквиру реализације пројеката нема, да су почетне грешке и пропусти отклоњени, што је предуслов за интензивнију активност и добре резултате. Састанак је завршен у 12 часова.
У наставку активности, реализован је радни ручак са г-ђом Marie Pierre Favre, представником INSA за међународну сарадњу. У том разговору представљене су наше институције, активности и разматране су активности и могућности за даљу сарадњу. Г-ђа Favre је представила међународну активност INSA на четири континета као и планове за даљу развој активности.
          Након тога је обављен обилазак INSA, упознати смо са историјатом INSA, организацијом, методом рада и капацитетима. Дотакнута је и тема механизма школовања, примењеног образовног система и размењена су нека искуства.
          Даље активности односиле су на проблем безбедности рада у INSA лабораторијама. Представљен је обједињени приступ и механизам мониторинга и провере безбедности у лабораотијама уз посебан нагласак на специфичност појединих департмана у оквиру INSA. Наглашен је свеобухватни приступ проблему, начини дефинисања потенцијалних ризика, припреме студената за рад у лабораторијама, механизиме анализе потенцијалних несрећа, као и форме извештаја. Разматрани су аспекти организационе природе, техничке природе овог процеса, као и утицај људског фактора. Све ове активности су представљене у оквиру јединствене политике превенције (Прилог 1).
          Другог дана боравка одржани су састанци са Herve Morelom представником  лабороаторије за енергетику, где смо укратко упознати са њиховим активностима мерама безбедности као и последњим резултатима њихових испитивања. У наставку смо посетили лабораторију за електро инжењеринг, лабораторију за динамику флуида. У разговорима са представницима поменутих лабораторија разматрани су механизми њихових активности, организациона природа, учешће на пројектима, финансије и сл.
          Последњег дана боравка одржан је састанак са г-дином Liviu Militaru задуженим за студентску размену са Источном Европом у оквиру INSA –EURINSA. Г-дин Militaru је исцрпно представио активности ISNE у Источној Европи са освртом и погодностима које INSA нуди у оквиру пројекта студентске размене. Посебно интересовање је изазвао њихов начин мониторинга рада студената, надлежности шефова катедри као и улоге Наставног Већа у одлучивању о даљој судбини студената који не показују задовољавајуће резултате. Проблем изборних предмета као и начин бодовања, односно вредновања резултата рада студената је детаљно представљен.
          Последња активност током ове посете био је обилазак фабрике JTEKT корпорације. Ради се о Јапанској корпорацији насталој 2006. након спајања две компаније: Koio Seiko Co i Toyoтa Machine Works, која производи управљачке компоненете за возила, лжајеве, алате и сл. Кроз погоне фабрике нас је провео г-дин Nicolas Lessnof који нас је упозано са технологијом производима, и организацијом производње, као и сарадњом са INSA и значајем те сарадње за функционисање фабрике.

Примери упитника и рада у лабораторији

Пример 1

Пример 2

 

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш