Occush SER
SER

ENG
ENG

 

ОСТРАВА

          У оквиру предвиђене активности Темпус пројекта OCCUSH 158781, у периоду од 24. до 29.4.2010., изршена је студијска посета једном од партнера у пројекту ВШБ – Техничком Универзитету у Острави.
          Циљ посете био је размена искустава између партнера у пројекту из области БЗНР. Представници партнера из Србије били су Божо Николић, Љиљана Димитријевић, Матија Сокола и Весна Петровић (сви ВТШ Нови Сад), Аница Милошевић и Бобан Цветановиц (ВТШ Ниш) и Радмила Дробњак (ВТШ Ужице). Представник ЕУ партнера био је Алеш Бернатик.
          Радни део посете почео је 26.4.2010. посетом ФБИ - Факултету за безбедносни инжењеринг у Острави. Као представник факултета презентацију о самом факултету одржао је Алеш Бернатик, а састанку је присуствовао и један од професора факултета и бивши декан Алеш Дудачек.
          С обзиром да таква врста факултета у нашој земљи не постоји било је интересантно чути нека искуства у образовању кадрова из области безбедносног инжењеринга без обзира на релативно кратко постојање самог факултета под овим називом (од 2002.г.). Посебно интересантно било је упознавање са департманом за управљање безбедношћу (једна од битних црта целог Темпус пројекта). Овај департман бави се проучавањем питања безбедности здравља на раду и безбедности околине, анализом ризика, безбедношћу процеса и технологија, опасних материја и чак и економским аспектима безбедности.  
          Након тога обављена је посета неким од лабораторија  за истраживање и управљање ризиком у оквиру ФБИ факултета.
          Неких конкретних разговора о току Темпус пројекта тј.извршених активности није било с обзиром да је већина активности, у том тренутку, тек почела, али су сакупљне неке од корисних информација у којим правцима треба да иду неке од активности  (шта би студенти – будући инжењери требало да знају о питањима безбедности на раду).
          У поподневним часовима извршена је посета Ватрогасном музеју у Острави.
          Следећег дана, 27.4.2010, радни део почео је посетом ректорату ВШБ Техничког универзитета у Острави, где смо били примљени од стране једног од проректора професора Носкиевича.
           Осим упознавања са самим универзитетом и факултетима у његовом саставу, проф. Носкиевич је дао и доста информација о систему високог образовања у Чешкој Републици.   Оно што је било битно чути јесте да је овај универзитет био или је тренутно укључен у велики број Темпус пројеката тако да се могу искористити њихова искуства у појединим фазама пројекта.   
          Поподневни део дана искоришћен је за посету тренинг центра за обуку ватрогасаца у Frydek-Mistek-у.
          Последњег дана, 28.4.2010., извршена је посета компанији BorsodChem MCHZ из области хемијске индустрије. С обзиром на специфичне и опасне услове рада у овој компанији јасно је да је посебна пажња посвећена аспекту безбедности читаве фабрике. Посета била ограничена само на  одељење за безбедност фабрике где су се чуле неке корисне информације о функционисању једног тако великог система са преко 600 радника.

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш