Occush SER
SER

ENG
ENG

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПАРТНЕРА И СПОЉНИХ СТРУЧЊАКА

Партнери из Србије

 


Партнер 1 је Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, у северној аутономној провинцији Војводина, основана 1959. године. Данас је то модерна школа  струковних студија, са 20 професора, 16 предавача и 2 асистента запослена са пуним радним веменом, плус 9 професора, 3 предавача и 10 асистената који раде са ненпуним радним временом, многи од њих су запослени у индустрији. Особље од тридесет шест људи је регистровано као истраживачи у бази података Аутономне провинције Војводина. Школа нуди четрнаест трогодишњих Bachelor програма у областима инжењеринга, технологије и примењене уметности и дизајна, као и седам једногодишњих струковних специјалистичких програма. Укупно, the School броји око 500 додипломских и 80 студената на специјалистичким постдипломским студијама годишње. Од 1971. године, саставни део Школе је Институт за заштиту од пожара, који, са проширењем експертизе, у 1983. год. постаје Институт за за заштиту технологија. Институт је главни канал за повезивање експертизе  из  разних области технике и технологије у оквиру Школе. Резултати су двојаки - Институт је кључна тачка сарадње Школе са индустријом и главни посредник  за спровођење истраживања за особље Школе. Школа и Институт су организатори једанаест међународних конференција о заштити од пожара, међународне конференције о техничкој безбедности и неколико радионица о безбедности и здрављу на раду. Сва ова искуства из области техничке безбедности ставља Школу у добру позицију да руководи развојем образовања и структуре обуке у овом пројекту.

 

  

Партнер 2 је Висока техничка школа струковних студија у Нишу, у југоисточној Србији, која је основана 1976. Током година, она се развија у образовну и професионалну институцију високе репутације са око 20000 дипломираних студената. Школа нуди Bachelor програме у 3 области (машинство, електротехника и грађевинарство), сви акредитовани од стране националне Акредитационе Комисије за високо образовање у 2007. години. Школа запошљава 7 професора, 20 предавача и 7 асистената са пуним радним временом. Главни циљ Школе је да обезбеди стицање најновијих научних и стручних знања из техничког инжењеринга као и примењених вештина и способности које захтева тржиште рада. Она промовише мултидисциплинарне и интердисциплинарне  програме који воде ка новим професијама насталим у технолошкој ери, и укључује студенте као партнере у образовном процесу.

 

 

Партнер 3 је Висока пословно техничка школа у Ужицу, у југозападној Србији, основана 1960. године. То је сада модерна мулти-дисциплинарна Школа, која нуди 5 акредитованих Bachelor (струковних) програма у области менаџмента, поризводног инжењеринга, ИТ, греађевинарства и заштите животне средине. Особље школе броји 40 предавача. Школа има велико искуство у комбиновању производног инжењеринга, грађевинарства и менаџмента. Школа посвећује посебну пажњу ванредним студентима који су већ запослени.

Недавно, напред наведене три школе су приметиле повећану потребу за пружање знања, вештина и способнсти својим дипломираним студентима у области безбедности и здравља на раду. У оквиру овог пројекта, три ПЗ партнерске школе ће девелоп теме из БЗНР како би се увеле у одговарајуће предмете и модуле који носе кредите (бодове) из БЗНР за укључивање у образовне програме. Штавише, они ће развити курсеве за обуку за различите индустријске секторе и презентирати их разлиитим предузећима, чиме ће ојачати постојећа и горе поменута нова партнерства са компанијама.


        

Партнери 4,5, су велика предузећа из два индустријска сектора – партнер 4 АД АМБ Графика је једна од највећих компанија за штампу и паковање, а партнер 5 Јавно предузеће Елекро мрежа Србије (ЕМС). Ови индустријски партнери имају добар безбедносни рекорд, запошљавају искусне БЗНР стручњаке и  спремни су да посвете време и стручност у правцу сталног унапређења безбедности и здравља на раду. У оквиру овог пројекта, ова предузећа ће препознати и идентификовати потребе за обуком које су специфичне за њихову индустрију и разне групе њихових радника. Осим тога, ове компаније желе да имају своје БЗНР стручњаке, обучене да постану будући тренери. Коначно, они ће радо активно учествовати у развоју тренинг курсева и презентираће ову специфично прилагођену обуку својим радницима, и на тај начин неговати културу безбедног рада.
(НАПОМЕНА: овај пројекат ће укључити сарадњу са још многим јавним и приватним предузећима а користи од пројекта су неограничене за напред наведене партнерске компаније).

Међународни партнери


Партнер 6 је ВШБ - Технички Универзитет Острава, који делује под овим називом од 1995. године, а потиче од Рударског колеџа из 1945. године. Са преко  7 факултета, Универзитет има 134 професора, 188 професора сарадника, 5 инструктора и 57 истраживача. Више од 35 година, ВШБ - Технички универзитет Острава образује стручњаке за областима индустријске безбедности и заштите од пожара. Успостављање Факултета за  техничку безбедност (ФСЕ) у 2002. години прендставља систематски присутп, јасно истицаје оријентације ка динамичком развоју  од безбедног инжењеринга. Тхе ФСЕ се сада састоји од два одељења (Одељење за Безбедно управљање и Одељења за заштиту од пожара и цивилну заштиту) и Лабораторије за истраживање ризика и управљање. ФСЕ се бави широким опсегом питања везаних за безбедност и заштиту од пожара у различитим областима људске делатности. Области истраживања у ФСЕ обухватају: анализу и превенцију технолошких ризика и ризике на раду, проблеме који се баве безбедношћу од пожара у насељеном окружењу, опремом за заштиту од пожара, припремљеношћу за случај несрећа, управљањем у случају кризе и другим областима који се односе нарочито на индустријске несреће и елементарне непогоде. ВБШ - Технички универзитет у Острави је укључен у 23 Темпус пројекта и стекао је значајно искуство у вођењу пројекта као и знање и практично искуство у области евалуације квалитета и значај у мултинационалним пројектима.
 

 

 

 Партнер 7 је Национални институт примењених наука, Лион, Француска, основан 1957. године. Он је део шриоке националне мреже која се састоји од 5 института (Лyон, Реннес, Роуен, Страсбоург анд Тоулоусе). ИНСА Лyон запошљава 550 предавача - истраживача, професора и око 900 студената дипломира сваке године. Успех ИНСА-Лион-а је повезан са програмима наставе и обуке који имају за циљ лични развој студената током њихових техничких студија. Поред модерних техничких програма (грађевински, електрични, машински) ИНСА-Лион нуди читав низ образовних програма, од биохемије до енергије и животне средине. ИНСА-Лион има одличну репутацију сарадње са великим бројем компанија у погледу индустријског развоја и партнерства, и традицију програма за доживотно учење. Ово велико искуство у истраживању - индустријској сарадњи у разилчитим индустријским секторима ће бити највећи допринос који ИНСА-Лион доноси овом пројекту.

 

Партнер 8 је Технички универзитет у Зволен-у, Словачка, основан 1952. године као Универзитет за шумарство и технологију за прераду дрвета (ВСЛД), али потиче од Института за шумарство на Академији у Банска Штиавница из 1807. год. Данас он нуди 22 Bachelor и 12 мастер програма о производима the forest - дрво-производи-комлекс животне средине. У оквиру његовог факултета за проучавање дрвета, Факултет за шумарство и технологију, и Факултет за животну средину и производну технологију, стоји велико искуство у области безбедности и здравља на раду у овим индустријама. Слично партнеру 6, ТУ Зволен, учествовањем у 17 Темпус пројеката, стекао је огромно искуство у разним аспектима мултинационалних пројеката.

 

 Стручњак  »i« је др Graham Schleyer са Универзитета у Ливерпулу, Уједињено Краљевство. Његова истраживачка интересовања леже унапређењу разумевања ваздушних струјања на зграде и објекте путем упрошћених аналитичких метода, експериментисања и компјутерског моделовања. Осим тога, Др Schleyer је водио пројекат заједно са Лабораторијом за безбедност и здравље у Уједињеном Краљевству (Вођа: Nicola Stacey) којeг је финансирао Британскеи Управни одбор за здравље и безбедност (ХСЕ) ради интегрисања концепата ризика за безбедност и здравље у додипломски технички програм на Универзитету у Ливерпулу. Овај пројекат је укључио дефинисање исхода учења у вези са ризиком, процену свести/знања студената о ризику, који су укључени у технички програм, развој нових материјала који се могу спајати са постојећим централним модулом, и одређивање успеха процеса мерењем напредовања студената у разумевању различитих тачака программе и интеракција са академских особљем. Пројекат је повезан са усвајањем ЦДИО стандардa и увођењем степена »Ливерпулског инжењера« који нуди техничко образовање, међународно признато, и које производи карактеристичне дипломце који поседују знање, вештине и ставове битне за модерног инжењера струке.

Ово велико и разноврсно искуство и стручност ЕУ партнера 6, 7, 8 и стручњака »i« ће у великој мери допринети образовним, техничким, дисеминационим аспектима као и контроли квалитета, праћењу (мониторингу) и управљању пројектом.

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш