Occush SER
SER

ENG
ENG

 

ЗВОЛЕН

          У оквиру предвиђене активности Темпус пројекта OCCUSH 158781, у периоду од 24.05.2011. до 28.05.2011. године, обављена је студијска посета једном од партнера у пројекту, Техничком Универзитету у Зволену.
          Циљ посете био је размена искустава између партнера у пројекту из области Безбедности и заштите на раду. Представници партнера из Србије били су Матија Сокола, Иван Билић, Борислав Симендић (ВТШ Нови Сад), Аница Милошевић, Данијела Златковић, Драган Перић и Бобан Цветановић (ВТШ Ниш), Стјепан Панић, Љиљана Трумбуловић Бујић и Видоје Миловановић (ВТШ Ужице). Представник ЕУ партнера из Словачке биле су Ева Мрачкова и Иветка Маркова.
          Радни део посете почео је 25.05.2011. посетом предузећу "Transpetrol a.s. Tupa". http://www.transpetrol.sk/index.php?page=ropovodna-siet-v-sr Транспетрол је Чешка компанија са седиштем у Зволену, која се бави претакањем и складиштењем нафте из магистралног цевовода Русија - Украјина. Због свега тога Транспетрол поклања велику пажњу безбедности на раду и противпожарној безбедности. На самом цевоводу налазе се сензори на сваких 1 km, који прате притисак у цевоводу, као и температурни сензори који су повезани са централом и региструју сваку промену која може довести до нежељених дела. Транспетрол у самим спремиштима за нафту има сензоре који прате температуру, влажност као и количину гасовитих испарења и тренутно преносе податке у контролни центар који податке обрађује и контролише, тако да се спречи свака појава могућег акцидента у постројењима. Осим тога Транспетрол је посебну пажњу посветио заштити животне средине и припремљен је за брзо деловање при свим могућим акцидентним ситуацијама, при изливању нафте како на земљи, тако и на води.
          У предузећу је одржано предавање на тему Безбедно предузеће, а након тога је извршен обилазак предузећа и на крају практична обука из еколошког погледа обезбеђивања заштите на раду Транспетрола.
          Следећи дан, 26.05.2011., био је предвиђен за предавања и упознавање са Техничким универзитетом Зволен. http://www.tuzvo.sk/en/ .
          Технички универзитет у Зволен-у, Словачка, основан 1952. године, као Универзитет за шумарство и технологију за прераду дрвета (VSLD), али потиче од Института за шумарство на Академији из Банске Штиавнице из 1807. године. Данас он нуди 22 Бечелор и 12 Мастер програма из области инжењерства и животне средине. У оквиру његовог факултета за проучавање дрвета, Факултет за шумарство и технологију, и Факултет за животну средину и производну технологију, стоји велико искуство у области безбедности и здравља на раду у овим индустријама. ТУ Зволен, учествовањем у 17 Темпус пројеката, стекао је огромно искуство у разним аспектима мултинационалних пројеката.
          Са Техничког универзитета Зволен, поред професора Мрачкове и Маркове, пријем гостију извршио је продекан Шумарског факултета doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD., проректор doc. Bc. Ing. Rastislav Šulek, PhD. и dr. Peter Polakovič, PhD.
          Након пријема, ing. Mrenica из Народног инспектората за рад Републике Словачке, је одржао предавања о Курсевима заштите на раду, а потом је Маркова одржала предавање Образовање ЗНР на катедри противпожарне заштите и других катедри, на Техничком универзитету у Зволен-у.
          У необавезном делу тог дана обављена је посета Зволенском дворцу и Словенској народној галерији, као и посета шумарском музеју.
          Наредног дана, 27.05.2011. обављена је посета Банској Штиавници, града који је заштићен од УНЕСКА.
          Посета је успешно окончана 28.05.2011. године.

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш